×
ECR Party

Dobry Rok rządów Premier Beaty Szydło

The Cabinet of Beata Szydło was formed on 16 November 2015. At the anniversary conference this week, each Polish ministry presented its work.

Jesteśmy winni Polakom sprawozdanie z roku naszych rządów,

powiedziała Premier Beata Szydło na konferencji „Dobry Rok”, podsumowującej 12 miesięcy prac rządu. Szefowa rządu podkreśliła, że program PiS jest programem napisanym przez Polaków.

Program rządu PiS, który w tej chwili nasz rząd realizuje, to jest program napisany przez was, przez Polki i Polaków z całej Polski, z różnych miejscowości, z różnych stron, z dużych miast, z małych miasteczek i ze wsi, przez ludzi różnych stanów i różnych profesji, zawodów, przez starszych i młodszych. (…) To wy państwo na spotkaniach, które odbywaliśmy z wami, mówiliście nam o jakiej Polsce marzycie, mówiliście o tym, że chcecie, aby Polska była bezpieczna, żeby wasze rodziny mogły godnie żyć, że nie oczekujecie wielkich rzeczy, że tak naprawdę potrzebna jest wam zwykła, normalna stabilizacja. Każdego dnia musimy powtarzać, że przede wszystkim wam służymy. Służymy Polakom i służymy naszej ojczyźnie,

mówiła.

Przez ten ostatni rok nie uniknęliśmy błędów, ale potrafimy z tych błędów wyciągać wnioski, potrafimy je korygować i wiemy doskonale, że nasze wielkie zobowiązanie wobec was, uczciwego rządzenia, rządzenia dla ludzi, zajmowania się zwykłymi sprawami zwykłych ludzi, jest naszym zobowiązaniem, którego musimy dotrzymać,

zaznaczyła. Prezes Rady Ministrów mówiła o trzech filarach programu.

Rodzina, rozwój i bezpieczeństwo - to są trzy filary naszego programu, które każdego dnia naszej pracy wypełniały się kolejnymi realizowanymi zobowiązaniami,

powiedziała Premier.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Świadczenie 500+ objęło ok. 2 mln 700 tys. rodzin, które wychowują ok. 3 mln 800 tys. dzieci, wśród nich 220 tys. dzieci niepełnosprawnych. W sumie w ramach programu 500+ rodziny otrzymały już ponad 13 mld złotych,

powiedziała Minister Elżbieta Rafalska.

Zauważalne już teraz efekty tego programu to spadek o blisko 130 tys. osób korzystających z pomocy społecznej.

Szefowa MRPiPS podkreśliła, że nie potwierdziło się, iż program 500+ prowadzić będzie do dezaktywizacji zawodowej kobiet.

Wręcz przeciwnie, daje możliwość wyboru i potwierdzają to dane z badań. Kobiety nie tylko nie zamierzają zrezygnować z pracy, ale, co ważne, 5 proc. z nich zadeklarowało podjęcie zatrudnienia,

zaznaczyła.

Rząd Premier Beaty Szydło otrzymał nagrodę Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin. Warto wspomnieć, że Polska zajmuje obecnie czwarte miejsce na 28 państw UE pod względem poziomu wsparcia rodziny. Przed nami są jedynie Francja, Węgry i Austria,

powiedziała Minister Rafalska.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Przede wszystkim w mijającym roku udało nam się przygotować znacznie lepszy budżet dla kultury. Po raz pierwszy ten budżet będzie przekraczał 1 proc. budżetu państwa. W 2017 roku wydatki na kulturę wzrosną realnie o 6 proc., czyli o ponad 200 mln zł

powiedział Wicepremier, Minister Piotr Gliński.

Szef resortu przypomniał, że w minionym roku prace w Ministerstwie Kultury rozpoczęły się od sformułowania misji i celów polityki kulturalnej Polski.

Ta misja to zapewnienie ochrony dziedzictwa narodowego i rozwój polskiej kultury, jako podstawowego składnika polskiej państwowości i wspólnoty politycznej. Chcemy tę misję realizować wraz z obywatelami Rzeczypospolitej, ze środowiskami twórczymi i naukowymi, z organizacjami pozarządowymi, z Kościołami, związkami wyznaniowymi, ale także z odpowiedzialną opozycją polityczną,

mówił.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Najwyższa jakość edukacji w bezpiecznej, małej lub dużej, szkole - to jest nasz podstawowy cel,

zaznaczyła Minister Edukacji Narodowej. Słuchając głosów rodziców i nauczycieli zdecydowano się na wprowadzenie reformy edukacji. Reforma przewiduje modyfikację organizacji szkół i placówek oświatowych. Przede wszystkim wygaszone zostaną gimnazja, a funkcjonować zacznie 8-letnia szkoła podstawowa i 4-letnie liceum ogólnokształcące. Zmiany w systemie szkolnym będą wprowadzane w dialogu z rodzicami i środowiskiem pedagogicznym.

Minister dodała, że resort koncentruje pracę wokół ucznia, chcąc zagwarantować mu podstawowe cywilizacyjne kompetencje.

Mówimy o matematyce, informatyce, języku obcym; ale mówimy również o języku polskim, literaturze, o czytaniu, o historii. Nie zbudujemy przyszłości bez przeszłości, bez wspólnych wartości, bez kodu tożsamości,

podkreśliła.

Ministerstwo Zdrowia

Program bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 lat, zatrzymanie komercjalizacji szpitali oraz zapewnienie powszechnego dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej,

wymieniał Minister Konstanty Radziwiłł, zapewniając, że jego resort konsekwentnie realizuje obietnice złożone w kampanii oraz w expose Premier.

Codziennie walczymy o lepszy dostęp pacjentów do leków i negocjujemy z firmami możliwe do zaakceptowania warunki finansowe ich kupna dla szpitali i do aptek,

mówił.

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Budowanie sportu u podstaw, to jeden z naszych priorytetów, dlatego uruchomiłem program bezpośredniego wsparcia dla małych i średnich klubów. To przełomowy projekt, z którego skorzystało najwięcej beneficjentów w historii Ministerstwa Sportu i Turystyki. To właśnie w takich miejscach rozpoczyna się przygoda ze sportem wielu przyszłych mistrzów. To tam pracują prawdziwi pasjonaci i trenerzy,

powiedział Minister Witold Bańka.

Ministerstwo Rozwoju

Zależy nam na rozwoju zrównoważonym i odpowiedzialnym. Stawiamy na inwestycje, innowacje, rozwój, eksport, wysokoprzetworzone produkty, a nie na kredyt i konsumpcję,

powiedział Wicepremier Mateusz Morawiecki. Odbudowanie polskiej gospodarki opiera się na idei patriotyzmu gospodarczego. Wdrażany plan zakłada m.in. wsparcie rozwoju firm, ich produktywności i eksportu oraz równomierny rozwój całego kraju, który odczują wszyscy Polacy. Chcemy zwiększenia inwestycji i wyższych nakładów na innowacje. W planie proponuje się ułatwienia dla przedsiębiorstw, reindustrializację i promowanie oszczędności.

Rozwój zrównoważony traktujemy bardzo serio, bo do tej pory rozwój był postrzegany przez pryzmat wzrostu wielkich aglomeracji, dużych miast,

mówił.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zaczęliśmy od oczyszczania przedpola, od ograniczania biurokracji. 1 października weszła w życie ustawa deregulacyjna i siedem rozporządzeń, które zdecydowanie ograniczają liczbę zupełnie niepotrzebnych, biurokratycznych obowiązków,

przypomniał Wicepremier Jarosław Gowin. Szef resortu nauki zapowiedział również, że od 1 stycznia 2017 r. mają się zmienić zasady finansowania uczelni.

Będziemy kładli nacisk na wysoką jakość kształcenia, zajęcia w małych grupach, zdobywanie grantów naukowych, zwłaszcza tych międzynarodowych,

zadeklarował.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Rząd przyjął Narodowy Program Mieszkaniowy, który ma na celu wsparcie polskiej gospodarki i rodzin, ponieważ 40 proc. polskich rodzin nie ma zdolności kredytowej lub ma zbyt wysokie dochody, aby otrzymać wsparcie samorządów na uzyskanie mieszkania,

mówił Minister Andrzej Adamczyk. Narodowy Program Mieszkaniowy to pierwszy kompleksowy program rozwiązujący problemy mieszkaniowe Polaków i kolejny ważny element wsparcia polskich rodzin.

W ramach programu Mieszkanie+ udostępnimy tanie mieszkania na dawnych gruntach Skarbu Państwa, na własność bądź na wynajem,

dodał. Prawo ubiegania się o najem będą mieli wszyscy obywatele. W rządowym programie preferowane będą rodziny wielodzietne i o niskich dochodach.

Ministerstwo Cyfryzacji

Więcej spraw załatwianych online, więcej czasu dla obywateli i krótsze kolejki w urzędach to m.in. efekty działań resortu cyfryzacji z ostatniego roku,

powiedziała Minister Anna Streżyńska.

Cyfryzacja jest wszędzie, w każdej naszej dziedzinie życia i każdej dziedzinie gospodarki. Cyfryzacja to oszczędności, rozwój gospodarczy, nasz rozwój osobisty, uczestnictwo społeczne; to również mniej papierów w administracji, więcej naszego wolnego czasu na inne czynności,

podkreśliła.

Ministerstwo Energii

2017 r. będzie jeszcze jednym rokiem ratowania górnictwa, ale 2018 będzie już rokiem jego rozwoju,

zapowiedział Minister Krzysztof Tchórzewski. Minister przypomniał, że rok temu obiecał, że dołoży wszelkich starań, by wyprowadzić polskie spółki węglowe na prostą.

Dzięki systematycznej pracy tej obietnicy dotrzymujemy. Wszystkie spółki węglowe poprawiają wyniki finansowe. Rok do roku, strata na wydobyciu węgla zmalała o ponad miliard złotych,

mówił.

Komitet Stały Rady Ministrów

Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk zaznaczył, że jednym z głównym dorobków Ministerstwa Skarbu Państwa jest opracowanie nowych zasad nadzoru nad spółkami skarbu państwa. Rozwiązania mają wejść w życie w 2017 r.

Po likwidacji MSP najważniejszą osobą odpowiedzialną za mienie skarbu państwa będzie pani premier, która nie będzie wykonywać tego osobiście, tylko będzie przekazywać zarządzanie poszczególnymi spółkami ministrom sektorowym,

powiedział. Minister Kowalczyk przypomniał również, że opracowano ustawę o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących spółkami skarbu państwa.

To nowe przejrzyste zasady wynagrodzeń, uzależnione od wielkości spółek, ich obrotu i potencjału gospodarczego,

mówił. W spółkach będzie teraz, jak dodał, motywacyjny system wynagrodzeń, a co najważniejsze, będzie to odejście od bardzo wygórowanych dotychczasowych wynagrodzeń.

Ministerstwo Środowiska

Udało się wynegocjować porozumienie klimatyczne ONZ, które zabezpiecza naszą niezależność energetyczną,

powiedział Minister Jan Szyszko.

Zasoby przyrodnicze mają stymulować rozwój gospodarczy i to jest priorytet tego rządu. Polska to unikat, posiadamy to, czego nie posiada jednocząca się Europa - ogromne zasoby tradycyjnych źródeł energii, jak węgiel kamienny, brunatny, zasoby gazu łupkowego, przebogate zasoby geotermalne. Jesteśmy krajem, który może rozwijać się na bazie własnych zasobów energetycznych, a równocześnie dyktować pewne warunki,

mówił.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Rząd PiS chce, aby przemysł stoczniowy był jednym z filarów naszej gospodarki, dlatego od początku kadencji podejmowane były działania służące jego odbudowi,

podkreślił Minister Marek Gróbarczyk.

Zakładamy, że same stocznie zatrudnią w najbliższym czasie około 3 tys. ludzi. To też ogromny zastrzyk dla naszych dostawców , którzy faktycznie zniknęli po okresie likwidacji polskich stoczni. To też odbudowa przemysłu ciężkiego, w tym przede wszystkim hut,

dodał.

Drugim działaniem, które dla nas było niezwykle ważne, był powrót do budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. W 2007 roku już ten projekt został ustanowiony, jednak przez naszych poprzedników całkowicie odrzucony. My przyjęliśmy program wieloletniej budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, który ma ogromne znaczenie w kilku obszarach, przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa,

podsumował.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wprowadziliśmy nowe zasady w prywatnym obrocie ziemią, dzięki czemu będzie ją mógł kupić tylko rolnik. W ten sposób zahamowaliśmy zły proceder wykupu polskiej ziemi rolniczej przez cudzoziemców,

powiedział Minister Krzysztof Jurgiel. Przyjęto też projekt ustawy dotyczący zapewnienia producentom rolnym szerszej dostępności ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami z budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia. Szef resortu podkreślił, że od 1 stycznia 2017 r. ma zostać powołane Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Ministerstwo Obrony Narodowej

Szef MON Antoni Macierewicz do najważniejszych dokonań swojego resortu zaliczył budowę Wojsk Obrony Terytorialnej kraju, które mają się stać odrębnym rodzajem sił zbrojnych. Przypomniał, że do końca roku mają powstać trzy brygady WOT w Podlaskiem, Lubelskiem i Podkarpackiem; w tym roku w WOT ma być ok. 3 tys. żołnierzy, w przyszłym - 18 tys., a w 2019 r. - 53 tys. Dodał, że ustawa wprowadzająca obronę terytorialną w takim kształcie jest już w Sejmie i w najbliższym czasie zostanie uchwalona.

Z punktu widzenia współpracy z sojusznikami za najważniejsze dokonanie roku to organizacja szczytu NATO w Warszawie, który potwierdził plany stacjonowania w Polsce sprzymierzonych żołnierzy,

oświadczył Minister Antoni Macierewicz.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zero tolerancji dla chuligaństwa, zero tolerancji dla łamania prawa, to jest nasza dewiza; chodzi o to żeby Polacy czuli się pewnie i bezpiecznie,

mówił Minister Mariusz Błaszczak. Szef resortu podsumował wydarzenia takie jak Światowe Dni Młodzieży, czy Dzień Niepodległości.

Było bezpiecznie dlatego, że rząd PiS i Premier Beaty Szydło poważnie traktuje swoje obowiązki. Było bezpiecznie dlatego, że demokracja w Polsce ma się dobrze. Każdy z obywateli naszego kraju może demonstrować swoje przekonania w sposób swobodny,

mówił.

Kiedy zostałem Ministrem MSWiA postawiłem sobie jako jeden z głównych celów przywrócenie etosu służby, przede wszystkim policji - zaznaczył. - Chodzi o to żeby Polacy czuli się pewnie i bezpiecznie w miejscu, w którym mieszkają. Zero tolerancji dla chuligaństwa. Zero tolerancji dla łamania prawa. To jest nasza dewiza,

dodał.

Kancelaria Premiera

Przy organizacji Światowych Dni Młodzieży tzw. Polska resortowa została po raz pierwszy przełamana w stu procentach,

podkreśliła szefowa Kancelarii Premiera Beata Kempa.

Obejmując stanowisko szefa Kancelarii premiera nie spodziewałam się, że zastanę przygotowania do realizacji tego wielkiego wydarzenia zaniedbane i opóźnione o bardzo wiele miesięcy. Nie było przygotowanych harmonogramów, planów zabezpieczeń, nie zostały wszczęte przetargi na zabezpieczenie podstawowej infrastruktury,

dodała. Minister Kempa poinformowała również, że przez rok w KPRM premier gościła ok. 50 zagranicznych delegacji; w tym 16 premierów i prezydentów. W tym czasie odbyło się 24 podróży zagranicznych Beaty Szydło.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Nasza usilna perswazja doprowadziła do stałej obecności wojskowej NATO na flance wschodniej i do poprawy statusu bezpieczeństwa nowych krajów Sojuszu,

podsumował prace swojego resortu Minister Witold Waszczykowski. Szef MSZ mówił m. in. o zwiększeniu roli Polski jako lidera Grupy Wyszehradzkiej. Dodał, że aktywnie i konstruktywnie uczestniczymy na scenie międzynarodowej.

Ministerstwo Sprawiedliwości

Dokonaliśmy realnej zmiany w obszarze wymiaru sprawiedliwości,

powiedział Minister Zbigniew Ziobro.

Zmieniono prawo o prokuraturze, by dawało gwarancję szybkiego i zdecydowanego działania prokuratury, tak żeby zapewnić Polakom bezpieczeństwo oraz ochronę ich praw i interesów. Ustawa kończy z patologią, polegającą na wywieraniu przez rząd nieformalnych nacisków na prokuraturę, a jednocześnie unikaniu odpowiedzialności za nie.

Szef resortu  mówił też o zakazie zabierania dzieci rodzicom z powodu biedy.

Zrobiliśmy to, nie ma już takich przypadków, prawo zostało uchwalone, pilnujemy interesu polskich dzieci i będziemy też gwarantować wsparcie dla takich rodzin,

podkreślił.

Zmieniono kodeks rodzinny i opiekuńczy, zakazując odbierania dzieci rodzicom ze względu na złe warunki finansowe. Jeśli w rodzinie dzieci mają dobrą opieką, to ubóstwo nie może być powodem, by odbierać je rodzicom,

dodał.

Text and photo by ACRE member Prawo i Sprawiedliwość. You will find the original article here.